유의 사항:이 웹 사이트는 수시로 업데이트됩니다. 일부 내용은 모든 내용이 번역될 때까지 영어로 기재되어 있을 수 있습니다.

Po podróży za granicę

Po podróży za granicę

Podczas podróży może dojść do kontaktu z osobą chorą na COVID-19. Mimo że czujesz się dobrze i nie występują u Ciebie żadne objawy, nadal możesz być zakażony(-a) i przenosić wirusa na inne osoby. Ty i Twoi towarzysze podróży (w tym dzieci) stanowicie zagrożenie dla Waszych rodzin, znajomych i społeczności przez 14 dni po podróży.

Wytyczne do przestrzegania po podróży dla osób w pełni zaszczepionych szczepionką zatwierdzoną przez FDA:

 • Poddaj się badaniu na obecność wirusa po upływie 3–5 dni od odbytej podróży.
  • W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu odizoluj się, aby chronić inne osoby przed zakażeniem.
 • Kontroluj swój stan zdrowia pod kątem objawów zakażenia COVID-19. Odizoluj się i poddaj się badaniu na obecność wirusa w przypadku wystąpienia objawów.
 • Po podróży przestrzegaj wszystkich krajowych i miejscowych zaleceń lub wymogów.

Wytyczne do przestrzegania po podróży dla niezaszczepionych osób:

 • Poddaj się badaniu na obecność wirusa po upływie 3–5 dni od odbytej podróży ORAZ pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez pełne 7 dni po podróży.
  • Nawet w przypadku uzyskania ujemnego wyniku w badaniu pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez pełne 7 dni.
  • W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu odizoluj się, aby chronić inne osoby przed zakażeniem.
 • Jeśli nie poddasz się badaniu, pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez 10 dni po podróży.
 • Niezależnie od tego, czy poddasz się badaniu czy nie, przez 14 dni unikaj kontaktów z osobami, które są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci choroby.
 • Kontroluj swój stan zdrowia pod kątem objawów zakażenia COVID-19. Odizoluj się i poddaj się badaniu na obecność wirusa w przypadku wystąpienia objawów.
 • Przestrzegaj wszystkich krajowych i miejscowych zaleceń lub wymogów.

Czy jest Pan/Pani osobą w pełni zaszczepioną?

Osoby uznawane za w pełni zaszczepione:

 • 2 tygodnie po podaniu drugiej dawki w serii 2-dawkowej, tj. szczepionki Pfizer lub Moderna, lub
 • 2 tygodnie po podaniu szczepionki jednodawkowej, tj. szczepionka firmy Janssen należącej do koncernu Johnson & Johnson

Jeżeli nie spełnia Pan/Pani tych wymogów, NIE jest Pan/Pani osobą w pełni zaszczepioną.

Wytyczne dla osób, który przebyły rozpoznane zakażenie COVID-19 w przeciągu 3 ostatnich miesięcy i wyzdrowiały:

Przestrzegaj wszystkich zaleceń lub wymogów obowiązujących w przypadku w pełni zaszczepionych podróżnych, przy czym NIE musisz poddawać się badaniu na obecność wirusa po upływie 3–5 dni od podróży do Stanów Zjednoczonych, o ile nie występują u Ciebie objawy zakażenia COVID-19. Wiadomo jest, że wcześniej zakażone osoby mogą uzyskiwać dodatni wynik w badaniu na obecność wirusa do 3 miesięcy po przebytym zakażeniu COVID-19, aczkolwiek nie przenosić dłużej zakażenia na innych.

Co należy zrobić w razie zachorowania po podróży albo uzyskania dodatniego wyniku badania

Niezależnie od tego, czy otrzymano szczepionkę, w przypadku choroby, której towarzyszą gorączka, kaszel albo inne objawy zakażenia COVID-19 albo w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania:

W przypadku wizyty lekarskiej, której nie można przełożyć, zadzwoń do gabinetu lekarza i poinformuj go, że chorujesz albo możesz chorować na COVID-19. Dzięki temu pracownicy gabinetu będą mogli chronić siebie i innych pacjentów. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie CDC Co należy robić w przypadku choroby.